ทำเนียบผู้บริหารคณะ (คณบดีคณะครุศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2564 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2560 - 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2556 - 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2552 - 2556
รองศาสตราจารย์ไพทูรย์ เวทการ
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2548 - 2552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2547 - 2548
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เมืองพรวน
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2546 - 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2542 - 2546
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ ถวิล
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2538 - 2542
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย โค้วตระกูล
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2536 - 2538
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ เย็นสบาย
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2533 - 2536
อาจารย์วีระพล สงวนตระกูล
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2529 - 2533
อาจารย์วันชัย เมืองพรวน
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2525 - 2529
อาจารย์บัณฑิต วรกูลศุกรีเขต
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2523 - 2525
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ นิ่มมา
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2519 - 2523
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี่ยมอดุลย์
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2518 - 2519
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี่ยมอดุลย์
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง 2516 - 2518


ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • การติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง