HOTNEWS โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 34 35 และ 36 เปิดลงทะเบียนแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edulpru.com/eu/academic_standing
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ
ความหมายของตราสัญลักษณ์
    ดอกกาสะลองสีม่วงขาว : ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นสีม่วงขาวซึ่งสีดังกล่าวเป็นสีประจำของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ่านต่อ..

Click
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 34, 35, 36
 • ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562
 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสอบ TOEIC ในวันที่ 21 ต.ค. 62
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 8 - 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2562
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562
  • Click
  • ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563)
  • ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
  • สมศ. ขอเชิญนิสิต/นักศึกษา ร่วมตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
  • กองพัฒนานักศึกษา แจ้งกำหนดกิจกรรมสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2562
  • กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
  • กพน.ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สมัครขอรับทุน "สมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ" ประจำปีการศึกษา 2561
   • Click
   • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
   • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
   • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต 2 อัตรา
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต 2 อัตรา
   • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต 2 อัตรา
    • TOEIC Grammar Part 5&6

     ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

     เกร็ดความรู้ที่ไม่รู้ไม่ได้

     ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่กระซับ เข้าใจง่ายและได้ผลดี

     กริยาวลีที่จำเป็นต้องรู้

     จำคำศัพท์ขึ้นใจใน 100 วัน

     Business Statistics and Analytics in Practice

     Dynamic Presentations

     วารสารเพื่อเยาวชน

     การให้การปรึกษาวัยรุ่น

     เรียนรู้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง

     การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 : การค้นหาความรู้จากข้อมูล


     โครงการในพระราชดำริ กลุ่มผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต Database System ระเบียบการแต่งกายสำหรับนักศึกษา ศูนย์ฯ พัฒนาครู Sentgrade Online Smart Education Center DSS แบบสำรวจฯ คู่มือจรรยาบรร 21 st Century Skills


     แผนที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     สถิติ (เริ่ม 6 พฤศจิกายน 2560)
     วันนี้
     44 คน
     เมื่อวาน
     63 คน
     เดือนนี้
     1,717 คน
     เดือนที่แล้ว
     2,750 คน
     ปีนี้
     21,081 คน
     ปีที่แล้ว
     35,401 คน
     ทั้งหมด
     60,906 คน
     ผู้ใช้งานในขณะนี้

     QR Code แฟนเพจ


     QR Code เว็บไซต์

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     โทรศัพท์ 054 241 303
     โทรสาร 054 241 303
     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
     อีเมล edulpru@gmail.com
     เว็บไซต์ www.edulpru.com
     ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
     Copyright ©2019 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.
     อาคารเรียนหลังใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง