รอบรั้วข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาส 1 ปี 2563
ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35

  ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

  ขอเชิญนักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบ ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2563
  ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563)
  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
  สมศ. ขอเชิญนิสิต/นักศึกษา ร่วมตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
  กองพัฒนานักศึกษา แจ้งกำหนดกิจกรรมสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2562

   ข่าวประกาศรับสมัครงาน

   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต
   หลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต 1 อัตรา
    INTENSIVE CU-TEP

    ๊ืUnplugged coding สนุกกับ วิทยาการคำนวณ

    Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ ยกกำลัง 2

    HELLO RUBY : ผจญภัยไปกับ Coding

    เรียน Coding ระดับเริ่มต้น ด้วย Scratch

    ดุจดวงแก้วสว่างล้ำ เลิศคำสอน

    รายงานเฉพาะเรื่องที่ 5 การปฏิรูประบบการศึกษาโดยรวม

    รายงานเฉพาะเรื่องที่ 4 การด้อยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการศึกษา

    รายงานเฉพาะเรื่องที่ 3 ความสามารถในการแข่งขัน

    รายงานเฉพาะเรื่องที่ 2 ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา

    รายงานเฉพาะเรื่องที่ 1 คุณภาพการศึกษาไทย

    รายงานพันธกิจของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (สรุปรายงานสำหรับผู้บริหาร)


    โครงการในพระราชดำริ กลุ่มผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต Database System ระเบียบการแต่งกายสำหรับนักศึกษา ศูนย์ฯ พัฒนาครู Sentgrade Online Smart Education Center คู่มือจรรยาบรร 21 st Century Skills


    แผนที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

    สถิติ (เริ่ม 6 พฤศจิกายน 2560)
    วันนี้
    4 คน
    เมื่อวาน
    35 คน
    เดือนนี้
    0 คน
    เดือนที่แล้ว
    1,631 คน
    ปีนี้
    3,141 คน
    ปีที่แล้ว
    22,364 คน
    ทั้งหมด
    90,892 คน
    ผู้ใช้งานในขณะนี้

    QR Code แฟนเพจ


    QR Code เว็บไซต์

    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    โทรศัพท์ 054 241 303
    โทรสาร 054 241 303
    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
    อีเมล edu@g.lpru.ac.th
    เว็บไซต์ www.edulpru.com
    ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
    Copyright ©2021 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.