การอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปี 2561

t

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครการฝึกอบรม 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ประจำปี 2561)

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการอบรม

ประกาศยกเลิกการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

  • ยกเลิกทุกมาตรฐาน

*เนื่องจากมีจำนวนผู้ยื่นสมัครไม่ครบเกณฑ์ที่ได้กำหนด

 


     
top
Top up