โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พิธีเปิด/ปฐมนิเทศ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 (อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่)
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ตารางการอบรมแต่ละหลักสูตร
รายชื่อผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม

# ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวนรับ วันที่จัด รายชื่อผู้ลงทะเบียน
1 หลักสูตร ผอ.และรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 36 80 ที่นั่ง
(ห้องละ 40 ที่นั่ง)
8-11 กรกฎาคม 2563
(4 วัน)
ตรวจดูรายชื่อ (95)
2 หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 36 40 ที่นั่ง
(ห้องละ 40 ที่นั่ง)
8-12 กรกฎาคม 2563
(5 วัน)
ตรวจดูรายชื่อ (23)
3 หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 36 80 ที่นั่ง
(ห้องละ 40 ที่นั่ง)
8-11 กรกฎาคม 2563
(4 วัน)
ตรวจดูรายชื่อ (90)
ปิดรับลงทะเบียน !
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.51 น.)
ปรับปรุงรายชื่อล่าสุด 3 ก.ค. 2563 เวลา 12:39 น.


ให้ผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนา ที่ดำเนินการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จัดทำกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา ติดรูปถ่าย และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำส่งในวันปฐมนิเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่างนี้

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ


 • ที่พักในมหาวิทยาลัย โรงแรมอาลัมพาง ติดต่อ 054-237369 หรือ 054-237399 ต่อ 1703

  รายชื่อโรงแรม/ที่พัก ในจังหวัดลำปาง
  ค้นหา เช็คราคา โรงแรม ที่พัก ในจังหวัดลำปาง
  แผนที่เดินทางมายังตึกคณะครุศาสตร์ หลังใหม่ (อาคาร 52)

  ©2013-2020 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง . www.edulpru.com . facebook.com/bankrulampang