โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 34, 35, 36 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


# หลักสูตร รุ่นที่จัดอบรม จำนวนรับ (คน) วันที่จัดอบรม ตรวจดูรายชื่อ
1 หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 34 40 21-24 พฤศจิกายน 2562 ตรวจดูรายชื่อ
2 หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35 40 19-22 มีนาคม 2563 ตรวจดูรายชื่อ
3 หลักสูตร ผอ.และรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 36 40 8-12 กรกฎาคม 2563 ตรวจดูรายชื่อ
4 หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 36 40 8-11 กรกฎาคม 2563 ตรวจดูรายชื่อ
5 หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 36 40 8-11 กรกฎาคม 2563 ตรวจดูรายชื่อ

ให้ผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนา ที่ดำเนินการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จัดทำกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา ติดรูปถ่าย และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำส่งในวันปฐมนิเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่างนี้

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ • ที่พักในมหาวิทยาลัย โรงแรมอาลัมพาง ติดต่อ 054-237369 หรือ 054-237399 ต่อ 1703 ค้นหาแผนที่ คลิกที่นี่

  รายชื่อโรงแรม/ที่พัก ในจังหวัดลำปาง
  ค้นหา เช็คราคา โรงแรม ที่พัก ในจังหวัดลำปาง
  แผนที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ©2013-2019 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง . www.edulpru.com . facebook.com/bankrulampang