โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 34, 35, 36 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


*รุ่นที่ 34 จัดการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว !
# ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวนรับ (คน) วันที่จัด รายชื่อ
1 หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35 40 19-22 มีนาคม 2563 ตรวจดูรายชื่อ (16)
ปรับปรุง 17/02/2563 13:30 น.
2 หลักสูตร ผอ.และรอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 36 40 8-11 กรกฎาคม 2563 ตรวจดูรายชื่อ (1)
ปรับปรุง 14/01/2563 15:59 น.
3 หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 36 40 8-12 กรกฎาคม 2563 ตรวจดูรายชื่อ (6)
ปรับปรุง 12/02/2563 15:31 น.
4 หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 36 40 8-11 กรกฎาคม 2563 -

ให้ผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนา ที่ดำเนินการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จัดทำกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา ติดรูปถ่าย และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำส่งในวันปฐมนิเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่างนี้

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ


 • ที่พักในมหาวิทยาลัย โรงแรมอาลัมพาง ติดต่อ 054-237369 หรือ 054-237399 ต่อ 1703 ค้นหาแผนที่ คลิกที่นี่

  รายชื่อโรงแรม/ที่พัก ในจังหวัดลำปาง
  ค้นหา เช็คราคา โรงแรม ที่พัก ในจังหวัดลำปาง
  ©2013-2020 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง . www.edulpru.com . facebook.com/bankrulampang