โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 37
หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระยะเวลาการจัดการพัฒนา ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตร ผอ. และ รองผอ. ชำนาญการพิเศษ

สำหรับผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการ ที่สนใจจะเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร ผอ. และ รองผอ. ชำนาญการพิเศษ สามารถลงชื่อจองสิทธิ์ เพื่อขอเข้ารับการพัฒนาได้ หากมีจำนวนผู้ลงชื่อครบ 25 คนขึ้นไป ทางคณะครุศาสตร์ จะดำเนินการเปิดหลักสูตรในการจัดการพัฒนาในลำดับต่อไป

หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจจะเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร ครูเชี่ยวชาญ สามารถลงชื่อจองสิทธิ์ เพื่อขอเข้ารับการพัฒนาได้ หากมีจำนวนผู้ลงชื่อครบ 25 คนขึ้นไป ทางคณะครุศาสตร์ จะดำเนินการเปิดหลักสูตรในการจัดการพัฒนาในลำดับต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด
ให้ผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนา ที่ดำเนินการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จัดทำกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา ติดรูปถ่าย และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำส่งในวันปฐมนิเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่างนี้
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ

 • ที่พักในมหาวิทยาลัย โรงแรมอาลัมพาง ติดต่อ 054-237369 หรือ 054-237399 ต่อ 1703
  รายชื่อโรงแรม/ที่พัก ในจังหวัดลำปาง
  ค้นหา เช็คราคา โรงแรม ที่พัก ในจังหวัดลำปาง

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  โทรศัพท์ 054 241 303
  โทรสาร 054 241 303
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
  อีเมล edulpru@gmail.com
  เว็บไซต์ www.edulpru.com
  ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
  Copyright ©2020 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.