ติดต่อคณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100  

โทรศัพท์: 054-241303   โทรศัพท์เคลื่อนที่: 083-5807665   โทรสาร: 054-316748

อีเมล: edulpru@gmail.com   

เว็บไซต์: www.edulpru.com

Facebook: www.facebook.com/bankrulampang


 


     
top
Top up