ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ -​ 18 มิ.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2564
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) รับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ 50 ปีราชภัฏลำปางบนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 9 มิถุนายน 2564
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกรเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 ใหม่ !
 • สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) ใหม่ !
 • มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 3 อัตรา
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 จำนวน 63 อัตรา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน
 • รายงานภาวะสังคมไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563
 • ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย
  ดูทั้งหมด
  ภาพข่าวกิจกรรมคณะ
  28/7/64 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการในพระราชดำริฯการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้เนื่องด้วยการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) จึงต้องเว้นระยะห่างทางสังคมโดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานสืบสานโครงการในพระราชดำริฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป...
  23-24/7/64 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน...
  9-23/7/64 วันที่ 9 - 23 ก.ค. 64 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบูรณาการความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษารายวิชาภาษาไทย"...
  ดูทั้งหมด
  สื่อวีดีทัศน์และเพลง
  เพลง "คนบ้านครู" บทเพลงประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คำร้อง/ทำนอง โดย อ.นพดล ทัศวา และ อ.ชาญวิชญ์ ชาพรหมสิทธิ์

  LPRU idol ep.1 นายศุภกร อิทธิสุนทร (ลิกไนซ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  LPRU iDOL EP.2 นายนพรัตน์ สวยฉลาด (นพ) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ศิษย์เก่า โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง

  ช่วงที่ 1 งานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน...
  สื่อทั้งหมด
  แนะนำหนังสือน่าอ่าน ห้องสมุดคณะครุศาสตร์

  ความรู้เรื่องวัคซีนโควิค 19

  พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

  การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

  ครู ผู้สร้างนวัตกรรม

  คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ

  INTENSIVE CU-TEP

  ระบบสืบค้นหนังสือ
  คณะครุศาสตร์ บน Facebook
  กดติดตามคณะครุศาสตร์ บน Facebook

  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  55 คน
  เมื่อวาน
  385 คน
  เดือนนี้
  1,009 คน
  เดือนที่แล้ว
  10,968 คน
  ปีนี้
  37,405 คน
  ปีที่แล้ว
  22,364 คน
  ทั้งหมด
  125,156 คน
  ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง