edu@g.lpru.ac.th . 0835807665
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมแบ่งปันสิ่งของแก่นักศึกษา (เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อาหารแห้ง ฯลฯ) ในโครงการ "ครูปันสุข" ใหม่ !
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ -​ 18 มิ.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2564
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) รับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ 50 ปีราชภัฏลำปางบนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 9 มิถุนายน 2564
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่ !
 • สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกรเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564
 • สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
 • มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 3 อัตรา
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 จำนวน 63 อัตรา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน
 • รายงานภาวะสังคมไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563
 • ภาพข่าวกิจกรรมคณะ
  30/8/64 สืบเนื่องจากการประชุมกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยมี ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ และ ดร.ประจักษ์ สีหราช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  29/8/64 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวโน้มการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสภาวการณ์ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบออนไลน์
  11/8/64 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา
  ดูทั้งหมด
  ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย
  ดูทั้งหมด
  วิดีทัศน์ / เพลง
  วิดีทัศน์ แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  เพลง มาร์ชคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  เพลง คนบ้านครู
  เพลง มาร์ชครุศาสตร์ (บรรเลง)
  เพลง คนบ้านครู (บรรเลง)
  ดูทั้งหมด
  แนะนำหนังสือน่าอ่าน ห้องสมุดคณะครุศาสตร์

  ความรู้เรื่องวัคซีนโควิค 19

  พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

  การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

  ครู ผู้สร้างนวัตกรรม

  คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ

  INTENSIVE CU-TEP

  ระบบสืบค้นหนังสือ
  คณะครุศาสตร์ บน Facebook
  กดติดตามคณะครุศาสตร์ บน Facebook

  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  1 คน
  เมื่อวาน
  114 คน
  เดือนนี้
  2,341 คน
  เดือนที่แล้ว
  10,402 คน
  ปีนี้
  49,139 คน
  ปีที่แล้ว
  22,364 คน
  ทั้งหมด
  136,890 คน
  ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง