edu@g.lpru.ac.th . 0835807665
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมแบ่งปันสิ่งของแก่นักศึกษา (เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อาหารแห้ง ฯลฯ) ในโครงการ "ครูปันสุข" ใหม่ !
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ -​ 18 มิ.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2564
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) รับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ 50 ปีราชภัฏลำปางบนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 9 มิถุนายน 2564
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • สภากาชาดไทย ส่งหนังสือรายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 ใหม่ !
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่ !
 • สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกรเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564
 • สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
 • มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 3 อัตรา
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 จำนวน 63 อัตรา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน
 • รายงานภาวะสังคมไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563
 • ภาพข่าวกิจกรรมคณะ
  6/10/64 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้ Google Forms" แก่คณาจารย์ และบุคลากร โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้บรรยาย...
  28/9/64 แสดงความยินดี : คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐิติชญา สุรินทร์โท และนายณัฐวัฒน์ สุวรรณสิงห์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับโล่พระราชทานรางวัลชมเชย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา TO BE NUMBER ONE ผ่านสื่อออนไลน์ ครั้งที่ 3
  30/8/64 สืบเนื่องจากการประชุมกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยมี ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ และ ดร.ประจักษ์ สีหราช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์...
  ดูทั้งหมด
  ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย
  ดูทั้งหมด
  วิดีทัศน์ / เพลง
  วิดีทัศน์ แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  เพลง มาร์ชคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  เพลง คนบ้านครู
  เพลง มาร์ชครุศาสตร์ (บรรเลง)
  เพลง คนบ้านครู (บรรเลง)
  ดูทั้งหมด
  แนะนำหนังสือน่าอ่าน ห้องสมุดคณะครุศาสตร์

  แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

  ยักษ์หน้าถ้ำ

  อีกากับเทวดา

  ความรู้เรื่องวัคซีนโควิค 19

  พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

  ระบบสืบค้นหนังสือ
  คณะครุศาสตร์ บน Facebook
  กดติดตามคณะครุศาสตร์ บน Facebook

  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  98 คน
  เมื่อวาน
  146 คน
  เดือนนี้
  2,394 คน
  เดือนที่แล้ว
  4,088 คน
  ปีนี้
  53,280 คน
  ปีที่แล้ว
  22,364 คน
  ทั้งหมด
  141,031 คน
  ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง