ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
   พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
   ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 52 ชั้น 2 (อาคารคณะครุศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในเวลาทำการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ www.edulpru.com ระหว่างวันที่ 16-23 เมษายน 2564 (สำหรับระบบออนไลน์ยื่นได้ทุกวัน)

การประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบ
   คณะครุศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 26 เมษายน 2564 สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 สำหรับเวลาและสถานที่สอบพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ โดยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สมัคร บนเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ www.edulpru.com

*อ่านรายละเอียดทั้งหมดจากประกาศแนบ
*ผู้สมัครจะต้องล็อคอินเข้าระบบ G-mail ก่อน จึงจะสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ !

*เปิดให้ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 16-23 เมษายน 2564
ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกรเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 ใหม่ !
 • สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) ใหม่ !
 • มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 3 อัตรา
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 จำนวน 63 อัตรา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน
 • รายงานภาวะสังคมไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563
 • การติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง