สื่อวีดีทัศน์และเพลง

เพลง มาร์ชคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพลง "คนบ้านครู" บทเพลงประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
LPRU idol ep.1 นายศุภกร อิทธิสุนทร (ลิกไนซ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ช่วงที่ 2 งานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ช่วงที่ 1 งานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
VTR พิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
LPRU iDOL EP.2 นายนพรัตน์ สวยฉลาด (นพ) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ศิษย์เก่า โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง
การบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NACE 2019 โดย ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา 13-07-2562
สพป. ลำปาง เขต 1 สัมภาษณ์ครูผู้เข้าอบรมหลักสูตรบูรณาการเรื่องทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตฯ (3)
สพป. ลำปาง เขต 1 สัมภาษณ์ครูผู้เข้าอบรมหลักสูตรบูรณาการเรื่องทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตฯ (2)
สพป. ลำปาง เขต 1 สัมภาษณ์ครูผู้เข้าอบรมหลักสูตรบูรณาการเรื่องทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตฯ (1)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • การติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง