KM EDULPRU    

กลับไปก่อนหน้า
วิมลรัตน์ หน่องาม

ชื่อเรื่อง : เอกสารที่หล่นหาย
โพสต์เมื่อ 2017-07-03 19:53:02
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. มีคุณครูคนหนึ่ง มาสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ณ อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ ปรากฏว่าคุณครูได้ลืมวางเอกสารสำคัญ (ใส่ไว้ในซองสีน้ำตาล 2 ซอง) ไว้ท้ายรถยนต์ด้านนอก หาพบ 1 ซองหล่นบริเวณ 3 แยกหน้าอาคาร 7 และอีก 1 ซองไม่ทราบว่าหล่นหายบริเวณใด จึงมาสอบถาม น.ส.อารีรัตน์ วงศ์สายทอง นักวิชาการศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูคณะครุศาสตร์ โดยประมวลเหตุการณ์ได้ดังนี้
น.ส.อารีรัตน์ : ได้ให้ความช่วยเหลือโดยช่วยหา สอบถามแม่บ้าน และผู้ที่อยู่บริเวณนั้นแต่ไม่พบแต่อย่างใด
คุณครู : รู้สึกกระวนกระวายใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญมาก คุณครูยอมเสียเวลาติดตามหาเอกสารที่หาย ทำให้ต้องไปทำธุระอื่นล่าช้า
น.ส.อารีรัตน์ : ได้แนะนำให้มาติดต่อสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์เพื่อขอดูภาพจากวงจรปิด
คุณครู : ได้มาติดต่อขอดูภาพบันทึกจากวงจรปิดประจำอาคาร 1 คณะครุศาสตร์
หน.สนง. : ได้มาจัดการสืบค้นภาพบันทึกจากวงจรปิดด้วยตนเอง จนทราบว่าเอกสารอีก 1
ซองนั้นยังคงค้างอยู่ท้ายรถ และวิ่งเลยคณะครุศาสตร์ไปยังคณะมนุษยศาสตร์
คุณครู : เกิดความรู้สึกดีขึ้น รู้ว่าจะต้องไปติดตามเอกสารต่ออย่างไร
หน.สนง. : ได้ให้ น.ส.ภัสสร อุ่นผูก เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานฝ่ายรักษาความปลอดภัย
น.ส.ภัสสร : ได้ประสานฝ่ายรักษาความปลอดภัยว่า มีใครเก็บและนำเอกสารที่หล่นหายไปส่งที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยหรือไม่ ขอชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อหายพบภายหลัง
แม่บ้าน : ได้ประสานกับคณะมนุษยศาสตร์ว่า มีใครเก็บและนำเอกสารที่หล่นหายไปส่งที่คณะมนุษยศาสตร์หรือไม่ ทำให้ทราบว่า มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเก็บได้และนำส่งที่สาขาวิชาดนตรี เนื่องจากเอกสารคุณครูสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ฯ และแจ้งให้คุณครูไปติดต่อรับคืนได้ที่สาขาวิชาดนตรี

เหตุการณ์นี้หากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนไม่มี Service Mind คิดว่า ไม่ใช่หน้าที่ ธุระไม่ใช่ คงไม่สามารถช่วยคุณครูตามหาเอกสารที่หล่นหาย แต่ทุกคนพยายามช่วยเหลือตามกำลังและโอกาสที่สามารถช่วยได้ ผลที่เกิดทำให้คุณครูเกิดความรู้สึกที่ดีที่ได้รับความช่วยเหลือและมีโอกาสติดตามเอกสารคืนได้

ชื่อเรื่อง : Service Mind บริการด้วยความเต็มใจ
โพสต์เมื่อ 2017-06-29 10:52:52
ตั้งแต่มาทำงานวันแรกจนถึงวันนี้รู้สึกประทับใจหลาย ๆ อย่าง และได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เรียนรู้ด้วยซ้ำ การทำงานให้บริการด้วยไมตรีจิต ตั้งใจและเต็มใจในการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ ให้ความช่วยเหลือ ให้บริการด้วยใจ บริการด้วยรอยยิ้ม และให้บริการงานทุกงานไม่เกี่ยงงาน ให้บริการสนับสนุนทั้งอาจารย์และนักศึกษาด้วยความเต็มใจ ถึงแม้บางครั้งการทำงานจะต้องใช้เวลาในการทำก็ตาม เราก็จะพยายามทำให้เต็มที่เต็มความสามารถ เช่น เรื่องนักศึกษาขอย้ายหรือเปลี่ยนโรงเรียนฝึกสอนบางครั้งนักศึกษามาแบบร้อนใจมาก เราก็ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ค่อยๆอธิบายวิธีแก้ไข การทำงานทุกอย่างทุกหน้าที่ไม่ภาระงานนั้นจะหนักหนาแค่ไหน ขอแค่เรามีความตั้งใจ รักในสิ่งที่ทำ เราก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความประทับใจกับผู้รับบริการค่ะ

 

 


พัฒนาระบบโดย งานสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง