ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
   

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ Webmaster

 


ชื่อผู้ใช้
เลขที่ตำแหน่งบุคลากร
รหัสผ่าน
ว/ด/ป เกิด เช่น 01022534

ค้นหาเลขที่ตำแหน่งบุคลากร

หากท่านไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ กรุณาติดต่อฝ่ายสารสนเทศ โทร.1016

 


©2021 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง