edu@g.lpru.ac.th . 0835807665

คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
คณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
กรรมการ

ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผศ.ปริตต์ สายสี
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ

อ.ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ

รศ.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประจักษ์ สีหราช
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระชัย รินดวงดี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เลขานุการ

ผศ.สมชาย เมืองมูล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางเจมขวัญ ศรียอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1-2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 5-2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 4-2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2-2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1-2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (11/2563)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (371/2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมแบ่งปันสิ่งของแก่นักศึกษา (เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อาหารแห้ง ฯลฯ) ในโครงการ "ครูปันสุข" ใหม่ !
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ -​ 18 มิ.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2564
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) รับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ 50 ปีราชภัฏลำปางบนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 9 มิถุนายน 2564
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่ !
 • สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกรเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564
 • สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
 • มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 3 อัตรา
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 จำนวน 63 อัตรา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน
 • รายงานภาวะสังคมไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563
 • ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  7 คน
  เมื่อวาน
  114 คน
  เดือนนี้
  2,341 คน
  เดือนที่แล้ว
  10,402 คน
  ปีนี้
  49,139 คน
  ปีที่แล้ว
  22,364 คน
  ทั้งหมด
  136,890 คน
  ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง