ทำเนียบวุฒิบัตรวิทยฐานะ
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะ
หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
ครู