ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์. 054-241303 ต่อ 7009 E-mail: tdc@edulpru.com