EDU Learning Courses Online
ระบบลงทะเบียนเข้ารับบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   

ระบบลงทะเบียนการรับบริการวิชาการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำชี้แจง กรุณาเลือกเช็คหน้าช่องข้อมูล และเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประเภทผู้ลงทะเบียน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ตำแหน่ง *
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
อีเมล (Gmail) *
* อีเมลไม่สามารถแก้ไขในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบก่อนกดลงทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์ *
ตอนที่ 2 สถานที่ทำงาน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ/ประสานงานต่อไป)
ชื่อหน่วยงาน *
เลขที่
หมู่ที่
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ/เขต *
* หากชื่อ อำเภอ/เขต ไม่ขึ้น ให้คลิกเลือก จังหวัด อีกครั้ง
ตำบล/แขวง *
* หากชื่อ ตำบล/แขวง ไม่ขึ้น ให้คลิกเลือก อำเภอ/เขต อีกครั้ง
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
ตอนที่ 3 ท่านเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือไม่ ? *
ใช่

ไม่ใช่

Webmaster
©2021 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.edulpru.com . Your IP 3.236.156.34